Tekst jednolity znowelizowanej ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

2 grudnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja dotychczas obowiązującej ustawy o EUWT. Dzięki nowelizacji m.in. bardziej przejrzyste stały się zasady tworzenia i funkcjonowania ugrupowań oraz zasady prowadzenia ich rejestru.

Wprowadzenie zmian było niezbędne do wykonania rozporządzenia wspólnotowego nr 1082/2006 w sprawie EUWT. W ramach europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej samorządy, władze państwowe i instytucje przez nie powołane (np. stowarzyszenia) z państw członkowskich UE, mogą realizować wspólne przedsięwzięcie o charakterze ponadnarodowym. W każdym EUWT uczestniczą partnerzy z co najmniej dwóch krajów. Zgodę na przystąpienie do EUWT wydaje Rada Ministrów (w przypadku członkostwa Polski i władz państwowych) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dla pozostałych podmiotów). EUWT uzyskują osobowość prawną zgodnie z prawem kraju, w którym tworzona jest jego siedziba.
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl