Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu POMERANIA w okresie 01.03.2012 - 28.02.2015

Firmy działające w regionach znajdujących się w pobliżu granicy polsko-niemieckiej mogłyby odnieść wiele korzyści ze współpracy. Tym bardziej, że mieszkańcy obu krajów coraz częściej żyją tak, jakby ta granica nie istniała. Firmy potrzebują jednak wsparcia prawnego i administracyjnego, a także pomocy w wyszukiwaniu potencjalnych partnerów czy w pokonywaniu barier kulturowych.

Stąd wziął się pomysł na projekt realizowany wspólnie przez miasta i gminy po obu stronach granicy. Jego celem jest inicjowanie i wzmacnianie wzajemnej współpracy i kontaktów. Zaadresowano go do małych i średnich przedsiębiorstw, zrzeszeń, stowarzyszeń, samorządów, placówek edukacyjnych i osób prywatnych. W ramach działań powstała sieć Centrów Usług   i Doradztwa, której zadaniem jest organizowanie m.in. spotkań i warsztatów. Polscy i niemieccy przedsiębiorcy mogą dzięki nim zdobyć wiedzę i podzielić się swoimi doświadczeniami.

Największym wyzwaniem okazała się bariera językowa i różnice kulturowe. Pracownicy Centrów są więc dwujęzyczni, a wśród zorganizowanych konferencji znalazły się również te poświęcone różnicom kulturowym. Zdecydowanie łatwiej udało się przezwyciężyć bariery prawne.

 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVA oraz budżetu państwa

   

Partner wiodący: Związek Komunalny Europaregion Pomerania e.V. w Lőcknitz (Niemcy)

Partner projektu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Wartość projektu: ok. 4,46 mln euro

Dofinansowanie z EFRR: ok. 3,79 mln euro

  


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl