Unieważnienie CZĘŚCI 2 postępowania na świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz dostępu do publicznej sieci telefonicznej

Szanowni Państwo,

Zamawiający wskazuje, że unieważnienie postępowania w zakresie części 2 jest konieczne min. z uwagi na potrzebę zmiany opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zostanie wszczęte nowe postępowanie w tym zakresie. Po jego wszczęciu, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert.

 poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl