Unieważnienie postępowania na ewaluację wdrażania i wpływu Funduszy Małych Projektów na realizację celu osi priorytetowej " Współpraca transgraniczna" Programu INTERREG VA

Szanowni Państwo,

informujemy, iż  postępowanie na ewaluację wdrażania i wpływu Funduszy Małych Projektów na realizację celu osi priorytetowej " Współpraca transgraniczna" Programu INTERREG VA zostało uniewaznione.poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl