Uroczyste otwarcie Bastei w Stargardzie

Na 13 czerwca br. zaplanowana została uroczystość otwarcia Bastei w Stargardzie Szczecińskim, który jako polski partner projektu pn. „Dwa miejsca z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Interreg IV A jest już na finiszu realizacji zaplanowanych w Stargardzie działań.
 
Zwieńczeniem partnerskiego projektu, w którym Gmina Miasto Stargard oraz Miasto Neubrandenburg skonsolidowały współpracę i wspólnie stworzyły dwie korespondujące ze sobą wystawy w dwóch historycznych, zabytkowych obiektach – stargardzkiej Bastei oraz klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu będzie konferencja naukowa pt. „Między tradycją a nowoczesnością. Polskie i niemieckie muzealnictwo na Pomorzu” organizowana w Stargardzie w dniach 13-14 czerwca br. Jednym z punktów tej dwudniowej konferencji będzie uroczyste otwarcie Bastei oraz wystawy „Stargard – miejsce z historią”, które zaplanowane zostało pierwszego dnia spotkania, tj. 13 czerwca. Gruntowana modernizacja tego zabytkowego stargardzkiego obiektu była jednym z głównych działań podjętych w ramach realizacji polsko-niemieckiego projektu.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl