Uruchomiono drugi nabór wniosków w ramach Programu Interreg Europa.

Program Interreg Europa otworzył dzisiaj (5 kwietnia br.) drugi nabór wniosków o dofinansowanie. Potrwa on do 13 maja br.

Rozstrzygnięcie trwającego właśnie drugiego konkursu planowane jest pod koniec 2016 roku.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Programu w Lille (Francja). Informacje na temat sposobu składania wniosków są dostępne w warunkach naboru (Terms of reference).

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane przez:

- władze publiczne wszystkich szczebli,

- instytucje publiczne (podmioty prawa publicznego zgodnie z  dyrektywą 2014/24/WE ws. zamówień publicznych),

- prywatne podmioty non profit posiadające osobowość prawną.

Pełne definicje poszczególnych kategorii beneficjentów są dostępne w podręczniku Programu (Programme Manual).

Pomocnicza, polska wersja językowa podręcznika jest dostępna tutaj.

Program Interreg Europa nie jest programem infrastrukturalnym, z jego środków wspierane są projekty o charakterze miękkim.

Program ten umożliwia unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego. W ramach projektów wspierana jest wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji z obszaru Unii Europejskiej, Norwegii oraz Szwajcarii.

Rekomendowana przez Wspólny Sekretariat liczba partnerów w projekcie wynosi od 5 do 10 instytucji.

Tematyka Programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Ocena projektów w tym Programie jest trzyetapowa:

Etap 1. Ocena formalna

Etap 2. Ocena strategiczna

Etap 3. Ocena operacyjna

Szczegółowe informacje na temat oceny projektów, warunki naboru (Terms of Reference) oraz podręcznik Programu (Programme Manual) z 19 stycznia 2016 r. są dostępne w pakiecie dla aplikantów (Application pack).

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl