Uruchomiono rejestrację dla instytucji zainteresowanych udziałem w konsultacjach idei projektowych Programu Interreg Południowy Bałtyk.

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk będzie udzielać indywidualnych konsultacji idei projektowych. Oferta skierowana jest do instytucji zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru, który zaplanowano na okres od 9 maja do 17 czerwca 2016 r.

Konsultacje będą prowadzone: 15, 16 oraz 17 marca 2016 r. w siedzibie Sekretariatu w Gdańsku oraz on-line. Aby zarejestrować się na konsultacje, należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Formularz należy wypełnić i przesłać do Sekretariatu do 9 marca 2016 r. (Al. Grunwaldzka 186 80-266 Gdańsk, e-mail: southbaltic@southbaltic.eu).

Najbliższy nabór wniosków otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych Programu.

Działania, które będą mogły uzyskać wsparcie to m.in.: rozwój przedsiębiorczości, transfer innowacji na rzecz MŚP, energia odnawialna i alternatywne źródła energii, zielone technologie, koncepcje mobilności, technologie przyjazne środowisku w transporcie, promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego, rozwój rynków pracy oraz wzmacnianie zdolności instytucjonalnych dla współpracy międzynarodowej.

Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentach programowych, w szczególności w podręczniku Programu oraz na stronie Programu. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu, Punktów Kontaktowych oraz Instytucji Zarządzającej.

 

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl