Uwaga! Skrócony termin składania wniosków o dofinansowanie PNWM w 2017 roku

Z uwagi na stale rosnącą liczbę wniosków o dofinansowanie polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych w ramach dotacji  PNWM,  Biuro Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży  w Warszawie i Poczdamie  zmieniło ostateczny termin składania wniosków o dotację. 

            W 2017 roku placówki szkolne i pozaszkolne z terenu Euroregionu Pomerania mogą składać wnioski o dofinansowanie PNWM do jednostki centralnej PNWM w Szczecinie najpóźniej do 15 maja 2017r. Wnioski muszą być jednocześnie złożone na 3 miesiące przed rozpoczęciem spotkania. Terminowe oraz zgodne z Wytycznymi PNWM złożenie wniosków zagwarantuje Państwu dotację projektów młodzieżowych. Wszystkie wnioski, które wpłyną do naszego biura po 15 maja 2017 roku zostaną umieszczone na liście rezerwowej, a o ich dofinansowaniu zadecyduje sytuacja finansowa PNWM.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl