Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG) i konferencja roczna SERG pt. „Peryferia – w centrum spójności

W dniach 26-28.10.2017 w położonym na pograniczu portugalsko-hiszpańskim Badajoz, odbyła się coroczna konferencja oraz walne zebranie delegatów SERG.

 

W związku z ustąpieniem Karl-Heinza Lambertza ze stanowiska prezydenta SERG na walnym zgromadzeniu tej organizacji wybrano jego następcę – Oliviera Paascha (Premier Wspólnoty Niemieckojęzycznej w Belgii). Karl-Heinz Lambertz jest obecnie przewodniczącym Komitetu Regionów, ważnego ciała doradczego KE skupiającego regiony i samorządy europejskie.

Po zakończeniu wyborów, nastąpiło otwarcie konferencji, którą podzielono na cztery sesje tematyczne.
Sesję pt. „Znaczenie współpracy transgranicznej dla 7 raportu spójności” otworzył Karl-Heinz Lambertz. W swoim wystąpieniu wskazał na zagrożenie zmarginalizowania współpracy transgranicznej i transregionalnej w nowej polityce spójności UE. Wynika to m.in. z faktu zmniejszonej wielkości środków na politykę spójności po 2020 spowodowanej Brexitem. Zapewnił jednak, że Komitet Regionów będzie stał na straży zachowania programów Interreg i wpisania
w rozporządzenia unijne instrumentu „people-to-people”, co jest szczególnie ważne w dobie tendencji dezintegrujących UE. Na temat raportu wypowiadali się przedstawiciele KE oraz zaproszonych regionów. Prezentacja nt. raportu znajduje się pod linkiem

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_presentation.pdf

natomiast treść raportu znajduje się pod linkiem
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf
a jego skrót w języku polskim

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=COM:2017:583:FIN&from=EN

Sesję pt. „Współpraca transgraniczna – motor przyszłej europejskiej polityki spójności” rozpoczął swoim wystąpieniem Sekretarz Generalny SERG Martin Guillermo Ramirez. W sesji wziął udział prezydent Szczecina i jednocześnie Prezes Zarządu SGPEP, Krzysztof Soska, który w swoim wystąpieniu przedstawił współpracę transgraniczną miasta, zmiany zachodzące na północnym odcinku granicy polsko-niemieckiej i potencjały współpracy Szczecina z otoczeniem. Swoje doświadczenia prezentowali także przedstawiciele innych pograniczy, m.in. Gabriele Lackner-Strauss z Euroregionu Bayerischer Wald (pogranicze niemiecko-austriacko-czeskie) i Stefanos Georgiades z Euroregionu Nestos-Mesta (pogranicze grecko-bułgarskie).  

Kolejnego dnia poranna sesja dotyczyła tematu „Gospodarka w regionach przygranicznych”. O gospodarczych potencjałach pograniczy rozmawiali przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz pogranicza goszczącego konferencję - regiony Extremadura w Hiszpanii  i Alentejo w Portugalii.

Czwartą sesję pt. „Tworzenie transgranicznych społeczeństw” otworzył Pavel Branda sprawozdawca Komitetu Regionów ds. projektów „people-to-people”. Dyskutanci sesji przedstawiali swoje doświadczenia dotyczące projektów wymiany. Dodatkowo Nacho Sanchez Amor, deputowany parlamentu hiszpańskiego i przewodniczący parlamentarnej komisji ds. demokracji, praw człowieka i kwestii humanitarnych przedstawiał trudną sytuację humanitarną na granicach zewnętrznych UE.

Po zakończeniu konferencji uczestnicy wzięli udział w wizycie studyjnej w Elvas połączonej ze zwiedzaniem twierdzy „Forte de Graca”.  W sobotę odbyła się kolejna wizyta studyjna, której celem było przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii granicy portugalsko-hiszpańskiej.

W konferencji Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania reprezentowały także Irena Stróżyńska, zastępca dyrektora biura i Magdalena Świst, kierownik Zespołu ds. Wdrażania Projektów FMP.

Doświadczenia zebrane podczas konferencji będą pomocne w formułowaniu w najbliższych latach polityki Szczecina w zakresie transgranicznego, polsko-niemieckiego obszaru metropolitalnego, natomiast nawiązane  kontakty umożliwią ścisłą współpracę z Komitetem Regionów.  

 

 

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl