Warsztaty z zakresu różnic kulturowych we współpracy polsko-niemieckiej.

Wspólny Sekretariat Techniczny i Regionalny Punkt Kontaktowy Programu INTERREG IV A zapraszają na Warsztaty z zakresu różnic kulturowych we współpracy polsko-niemieckiej.

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli polskich Beneficjentów Programu INTERREG IV A, bezpośrednio reralizujących projektu trangraniczne i odbędą sią dnia 27 lutego 2013 r. w Hotelu Novotel (ul. 3 Maja 31, Szczecin) w godz. 10.30-15:00.

 

Wstępny Program spotkania:

od 10.00 - rejestracja uczestników

10.30-12.30 - I część: Wprowadzenie do tematyki warsztatów (podstawowe infiormacje o historii, gospodarce, współpracy administracyjnej i kulturze Niemiec)

12.30-13.00 - przerwa kawowa

13.00-15.00 - II część: Różnice kulturowe w praktyce

ok. 15.00 zakończenie spotkania

 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy wysyłać do dnia 25.02.2013 r. przy pomocy poczty elektronicznej na adres: ewt@wzp.pl

O zarejestrowaniu uczestników szkolenia decydowac będzie kolejność zgłoszeń.

 Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Osoby zakwlifikowane do uczestnictwa w szkoleniu otrzymaja drogą elektroniczną zwrotne potwierdzenie rejestracji wraz ze szczegółowym programem warsztatów.

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w materiałach do pobrania.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl