Ważna informacja dla polskich Beneficjentów FMP!

Ponieważ zbliżamy się do końca obecnego okresu realizacji projektu Fundusz Małych Projektów INTERREG VA informujemy, iż "małe projekty" będą mogły być realizowane (ramy czasowe projektu) do 31.07.2022 roku, a rozliczenie projektu musi wpłynąć do Biura FMP w terminie do 16.08.2022 roku.

Jednocześnie informujemy, iż nadal dostępne są środki w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG VA, zarówno dla Naboru Specjalnego COVID-19 jak i dla "regularnych" projektów. Nabory są prowadzone w trybie ciągłym.

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl