Wizyta studentów z Europy Wschodniej

 Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej "ESPRIT" od kilku lat organizuje pobyty studyjne studentów z Europy Wschodniej w naszym regionie. Program wizyty obejmuje zawsze wykład poświęcony polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania. Tak było też 5 listopada b.r., kiedy do naszego biura zawitała 15-osobowa grupa młodzieży z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii.

 

 Młodzi ludzie z zainteresowaniem słuchali historii budowania pojednania polsko-niemieckiego po 1945 roku, nowego sąsiedztwa po 1989 roku oraz tworzenia Euroregionu Pomerania. Prowadząca spotkanie, p. Irena Stróżyńska, wicedyrektor Biura SGPEP,  przedstawiła także zadania Euroregionu Pomerania, źródła finansowania polsko-niemieckich projektów wraz z przykładami najciekawszych z nich. Wizyty Study Tours to Poland organizowane przez stowarzyszenie Esprit służą poznaniu naszego kraju przez wyróżniających się wschodnioeuropejskich studentów  oraz wymianie doświadczeń na temat demokratycznych i wolnorynkowych przemian, wzmacnianiu społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich oraz poznaniu systemu wsparcia organizacji pozarządowych i kultury.  


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl