Wizyta studyjna z Nadrenii-Westfalii

Od trzech lat nasze stowarzyszenie współpracuje z FORUM UNNA z Nadrenii-Westfalii w Niemczech. Jest to organizacja zajmująca się organizacją politycznego kształcenia ustawicznego.

 Tym razem przedstawiciel FORUM UNNA, Christian Hubek, przyjechał do naszego regionu z 20 osobową grupą składającą się z przedstawicieli różnych zawodów, którzy odwiedzili Szczecin w ramach przysługującego im urlopu edukacyjnego. Podczas kilkugodzinnego spotkania w siedzibie Euroregionu Pomerania zapoznali się z charakterem działalności euroregionalnej, realizowanymi celami i wyzwaniami, które wciąż przed nami stoją. W dyskusji goście poświęcili szczególną  uwagę zagadnieniu nauki języka sąsiada na pograniczu jako klucza do wzajemnego poznania się i ponadgranicznej integracji w ramach szczecińskiego obszaru metropolitalnego. Uzupełnieniem wystąpienia dyrektora biura, Pawła Bartnika i Wicedyrektor, Ireny Stróżyńskiej, była prezentacja przedstawiciela Domu Gospodarki, Kristiana Stopy , poświęcona gospodarczym aspektom współpracy transgranicznej.

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl