Władze i struktura organizacyjna Biura

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Delegatów. Organem wykonawczym jest Zarząd, w skład, którego wchodzi 5-7 osób wybranych przez Zebranie Delegatów spośród swoich członków, na kadencję zgodną z kadencją Rad jednostek samorządu terytorialnego. Funkcję kontrolną sprawuje trzyosobowa Komisja Rewizyjna. Biuro Stowarzyszenia znajduje się w Szczecinie.


 
          

tel. 91 486-07-38

fax  91 486-08-25

email: dyrektor@pomerania.org.pl       

  

tel. 91 886-91-79, 486-07-38
fax  91 486-08-25
email: irena.strozynska@pomerania.org.pl                  


        Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,  
   wybrany przez XXIII Zebranie Delegatów SGPEP w dniu 17 kwietnia 2019 roku

 

 Prezes Stowarzyszenia

Krzysztof Soska

Wiceprezes Stowarzyszenia

Tomasz Czuczak

 Skarbnik Stowarzyszenia

Piotr Pawlik

Członkowie:

Bazyli Baran

Mirosław Kluk

Anna Mieczkowska

Grzegorz Kulbicki

Bogdan Wankiewicz

Janusz Żmurkiewicz

 

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl