Wnioskowanie

 

 1.  Wytyczne wspierania PNWM
 2.  Kto i gdzie może złożyć wniosek
 3.  Terminy
 4.  Jaki formularz wypełnić?   
 5. 1) Wytyczne wspierania PNWM

  Podmioty korzystające z dofinansowania PNWM zobowiązane są do przestrzegania Wytycznych PNWM oraz spełniania szczególnych warunków i obowiązków.

  Wytyczne PNWM znajdą Państwo tutaj: 
  Wytyczne wspierania PNWM


   

  2) Kto i gdzie może złożyć wniosek?
   
  -     Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, domy kultury), urzędy, organizacje pozarządowe,
  -     Partnerzy (polski i niemiecki) razem planują spotkanie i składają
  wspólny wniosek o dofinansowanie do jednostki centralnej bądź
  do biura PNWM (w Warszawie lub w Poczdamie),
  -     Wnioskodawcy wymiany szkolnej i pozaszkolnej z terenu
  województwa zachodniopomorskiego składają wnioski
  do biura Jednostki Centralnej PNWM w Szczecinie.
   

  WNIOSKOWANIE ON-LINE
  Istnieje możliwość wnioskowania o dotację PNWM w trybie on-line. Można tego dokonać poprzez  OASE - elektroniczny system składania wniosków w PNWM.
   
  3) Terminy

   
  Wnioski o dotację PNWM należy złożyć na trzy miesiące przed planowanym spotkaniem.


   
  4) Jaki formularz wypełnić?
   
   
   
  4a) SPOTKANIE MŁODZIEŻY
  Formularz "Wspólny wniosek" wypełniają i podpisują Państwo razem z partnerem z drugiego kraju - jeden z partnerów jako "gość", a drugi jako "gospodarz" spotkania w zależności od tego, gdzie się ono odbędzie. Formularz przed edycją należy pobrać na dysk komputera.
   
   
  PROGRAM W POLSCE (dotacja przyznawana gospodarzom)
  Dotacje przyznawane są w formie tzw. stawek zryczałtowanych. Kwota dofinansowania zależna jest od rodzaju zakwaterowania uczestników. Koszty programowe obejmują:
  v     koszt pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie),
  v     transport w miejscu odbywania się projektu,
  v     bezpośrednie koszty organizacyjne (np. bilety wstępu, materiały potrzebne do realizacji projektu),
  v     ubezpieczenia,
  v     koszty pośrednika językowego (tłumaczenie).
   
   
   
  PROGRAM W NIEMCZECH (dotacja przyznawana gościom)

  PNWM może dofinansować koszty podróży uczestników do miejsca projektu oraz koszty ubezpieczenia. Podstawą obliczania dofinansowania do kosztów podróży są stawki ryczałtowe. Można je sprawdzić na stronie internetowej, za pomocą "kalkulatora kosztów podróży".
   
   
  4b) PROJEKTY TRÓJSTRONNE (Z MŁODZIEŻĄ Z TRZECH KRAJÓW)
  Polski i niemiecki partner wypełniają formularz „Wspólny wniosek" oraz załącznik „Projekt trójstronny".
  Więcej informacji znajduje się na stronie "Dotacja do projektów trójstronnych".
   
   
   
  4c) PODRÓŻE DO MIEJSC PAMIĘCI, PROGRAMY SPECJALISTYCZNE, PRAKTYKI
  Należy wypełnić formularz „Wspólny wniosek" i zaznaczyć
  w nim odpowiedni rodzaj projektu. Więcej informacji o poszczególnych programach:
   

  Program "Zachować pamięć"

  Dotacje do programów specjalistycznych dla organizatorów spotkań młodzieży

   
   
   
  4d) PUBLIKACJE I PROJEKTY "4X3 - PROSTA SPRAWA!"
  Nie ma konkretnego formularza. Należy złożyć wniosek w formie pisemnej. Powinien on zawierać takie informacje::
  v     dane wnioskodawcy (nazwa instytucji, adres, telefon, osoba do kontaktu, nr konta bankowego),
  v     dokładny opis projektu: cel i grupa docelowa, metody, tematy, przydatność dla polsko-niemieckiej wymiany młodzieży,
  v     odniesienie projektu bezpośrednio do polsko-niemieckiej wymiany młodzieży,
  v     dokładny harmonogram czasowy, kosztorys i plan finansowania,
  v     przygotowanie i podsumowanie projektu.
   

   
   
  4e) PRZYGOTOWANIE I PODSUMOWANIE PROJEKTU PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ I UCZNIÓW
   
   
   
  Nie odrzucamy niekompletnych wniosków, lecz prosimy o ich uzupełnienie.
   
   

Inne potrzebne formularze i informacje znajdują się w zakładce:

pliki do pobrania.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl