Wsparcie dla zainteresowanych drugim naborem w Programie Interreg Europa.

W związku ze zbliżającym się drugim naborem wniosków w Programie Interreg Europa (5 kwietnia - 13 maja br.), Wspólny Sekretariat (WS) Programu przygotował bogatą ofertę wsparcia dla beneficjentów, która obejmuje:

  1. wydarzenie poświęcone drugiemu naborowi wniosków, które odbedzie się 22-23 marca br. w Rotterdamie, połączone z forum poszukiwania partnerów i wizytami terenowymi;
  2. możliwość opublikowania na stronie Programu własnego pomysłu na projekt, wsparcie w poszukiwaniu partnerów projektowych (Project idea and partner search);
  3. kwestionariusz umożliwiający szybką samoocenę projektu - czy mój pomysł pasuje do Programu Interreg Europa (Project idea self-assessment);
  4. dla bardziej zaawansowanych koncepcji - po wypełnieniu specjalnego formularza konsultacje z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu (Project idea feedback);
  5. wirtualne sesje pytań i odpowiedzi (Virtual Q&A hour);
  6. warsztat dla aplikantów wiodących (Lead applicant workshop);
  7. webinaria dla aplikantów wiodących (Lead applicant webinars).

Szczegóły na temat powyższej oferty są dostępne na oficjalnej stronie Programu Interreg Europa.

 

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl