Wspólne posiedzenie Zarządów i Rady Euroregionu

W dniu 4 września b.r. w Stralsundzie odbyło się wspólne posiedzenie polskiego zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (SGPEP) i niemieckiego zarządu Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. oraz polsko-niemieckiej Rady Euroregionu Pomerania.

Głównym punktem spotkania były ustalenia dotyczące obchodzonego w tym roku jubileuszu powstania Euroregionu Pomerania. Obchody 20-lecia zaplanowano na 17 grudnia b.r. w Szczecinie. Z tej okazji przyznane zostaną także nagrody euroregionalne. Zarówno polska jak i niemiecka strona wybiorą laureatów w trzech kategoriach: osoba fizyczna, organizacja non-profit i gmina. Wyróżnienie przyznawane jest na podstawie szczególnych osiągnięć za integrację w Euroregionie Pomerania, inicjowanie projektów szczególnie efektywnych dla tego obszaru oraz za rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy gminami.

Dyrektorzy polskiego i niemieckiego biura – Paweł Bartnik i Andrea Gronwald, podsumowali działalność biur w zakresie wdrażania Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a także stan prac nad nowym okresem wsparcia 2014-2020.

Przed wspólnym posiedzeniem Rady, odbyło się spotkanie zarządu SGPEP oraz polskich członków Rady Euroregionu Pomerania. Najważniejszym punktem spotkania było wybranie zastępcy polskiego Prezydenta (funkcję tę pełni od tego roku Piotr Jedliński, prezydent Koszalina). Jego zastępcą został Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina i jednocześnie prezes SGPEP.

Do końca października Rada Euroregionu Pomerania wybierze laureatów euroregionalnych nagród.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl