Wspólne posiedzenie Zarządów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.

 W Szczecinie na Zamku Książąt Pomorskich 11 lipca 2019r miało miejsce kolejne spotkanie przedstawicieli polskiego i niemieckiego zarządu  SGPEP i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. 

Była to okazja do przedstawienia stanu prac nad opracowaniem strategii Euroregionu Pomerania 2020+. Sven Friedrich, zajmujący się merytoryczną stroną przygotowania strategii, zaprezentował wyniki polsko-niemieckich warsztatów tematycznych, w których uczestniczyli przedstawiciele gmin, powiatów, organizacji pozarządowych, szkół i domów kultury zarówno w polskiej, jak i niemieckiej części Euroregionu Pomerania.

 

Z kolei Marcin Krzymuski zaprezentował stan prac nad analizą prawną struktur Euroregionu Pomerania ukazując zalety i wady utworzenia wspólnego stowarzyszenia czy europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).

Swoim doświadczeniem ze współpracy transgranicznej z EUWT z zebranymi podzielili się zaproszeni goście: Martin Guillermo Ramίrez, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Frederic Siebenhaar z EUWT Pamina oraz Florence Jacquey z EUWT Großregion.

 

 

Wystąpienia gości były przyczynkiem do dyskusji o przyszłości Euroregionu Pomerania, jego zapisach prawnych i potrzebie dostosowania umowy euroregionalnej do sytuacji obecnej. Za rok Euroregion Pomerania świętować będzie 25 rocznicę powstania. Od 1995 roku wiele okoliczności na polsko-niemieckim pograniczu  się zmieniło.

Krzysztof Soska, polski prezydent Euroregionu Pomerania ale także niemiecki prezydent Alexander Badrow zwrócili uwagę, że nadszedł czas by stworzyć w ramach wspólnego projektu "mapę drogową" do powołaia w naszym regionie EUWT. 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl