Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania

 Pragniemy poinformować o rozpoczętej realizacji projektu pt. „Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania”.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, natomiast partnerem wiodącym jest Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V..

 

Projekt obejmuje opracowanie transgranicznej koncepcji rozwoju i działania, w tym powołanie organu doradczego, kwerendy danych i dokumentacji, wywiadów z ekspertami, konsultacji, sondaży oraz analizy SWOT. Wyniki badań mają posłużyć za podstawę przyszłego okresu wsparcia, oferując euroregionalną strategię dla obszaru pogranicza, która zdefiniuje punkty ciężkości rozwoju na następne lata i zaproponuje możliwe założenia rozwiązań, pozwalające usunąć zahamowania i przeszkody rozwoju. Celem projektu jest również analiza istniejących struktur Euroregionu Pomerania oraz porównanie ich z innymi transgranicznymi strukturami. W ramach projektu powstanie także transgraniczna, dwujęzyczna Euroregionalna Platforma Komunikacji. Portal będzie narzędziem, służącym do informowania  mieszkańców obszaru przygranicznego o aktualnych wydarzeniach kulturalnych, imprezach sportowych oraz naukowych po obu stronach granicy, a także przyczyni się do umocnienia poczucia euroregionalnej tożsamości i budowania wzajemnej otwartości.

 

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”.

 

„Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania” (numer projektu INT120)

Wartość dofinansowania: 254.001,25 EUR

Okres, na który przyznane jest wsparcie kończy się 31.05.2021 r.

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl