Wybór firmy na opracowanie, wykonanie i aktualizację strony internetowej www.pomerania24.eu.

 Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na opracowanie, wykonanie i aktualizację strony internetowej www.pomerania24.eu.

Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Franglle grupp OÜ
Private Limited Company
Sakala TN 7-2, EE-10141 Tallinn, Estonia


Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.


W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl