Wybrano pierwsze projekty w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Komitet Monitorujący Programu INTERREG Południowy Bałtyk na posiedzeniu 26-27 kwietnia 2016 r. w Kalmarze (Szwecja) warunkowo zatwierdził do dofinansowania 10 projektów spośród aplikacji złożonych w pierwszym naborze wniosków.

Zatwierdzone projekty otrzymają łącznie ok. 11,4 mln euro, co stanowi ok. 15% środków całego Programu.

Wybrane projekty:

 • Establishing an international Cleantech Cooperation Structure in the South Baltic Region (Clean Tech International z 2 polskimi partnerami);
 • Cross-border development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area (InnoAquaTech z 3 polskimi partnerami);
 • Coastal Angling Tourism - a development chance for the South Baltic Region (CATCH z 1 polskim partnerem);
 • Best practise in tourism development, marketing and sustainable management of Attractive Hardwoods (Attractive Hardwoods z 2 polskimi partnerami);
 • Small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development (Fish markets z 4 polskimi partnerami);
 • South Baltic OIL spill response through clean-up with biogenic oil binders (SBOIL z 1 polskim partnerem);
 • Low Carbon Logistics (LCL z 1 polskim partnerem);
 • Boosting Business Integration through joint VET Education (BBVET z 1 polskim partnerem);
 • Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation (CaSYPoT z 2 polskimi partnerami);
 • South Baltic Initiatives to stop climate change (Let's do it z 2 polskimi partnerami).

 

Dodatkowo podczas posiedzenia zatwierdzono zmiany do dokumentów wdrożeniowych (Podręcznik Programu, wniosek aplikacyjny, deklaracja bezstronności) na drugi nabór wniosków, który będzie przeprowadzony w terminie 9 maja - 17 czerwca 2016 r.

Członkowie Komitetu uzgodnili datę kolejnego posiedzenia (11 - 12 października 2016 r. w Szwecji) oraz zatwierdzili harmonogram kolejnych naborów:

 • nabór na tzw. seed money 31 maja - 17 czerwca 2016 r.,
 • trzeci nabór wniosków 2 listopada - 16 grudnia 2016 r.,
 • czwarty nabór wniosków 8 maja - 16 czerwca 2017 r.

Członkowie Komitetu zostali również poinformowani o konferencji „INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that inspire”, która odbędzie się 23-24 maja 2016 r. w Gdańsku.

Na zakończenie ustalono, że konferencja roczna Programu odbędzie się 15 - 16 listopada 2016 r. w Rostocku (Niemcy).

 

 

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl