Wykład Agnieszki Łady „Sąsiedztwo z historią w tle: spojrzenia przez granice”

Polskie i niemieckie stowarzyszenia tworzące Euroregion Pomerania realizują od roku projekt Transcoding Pomerania, którego istotną część stanowi cykl seminariów pod wspólnym tytułem „Polacy i Niemcy – blisko czy daleko?”.  Są to spotkania z naukowcami, praktykami, badaczami, które skierowane są zarówno do pracowników obu biur Euroregionu Pomerania, jak i do zainteresowanych nauczycieli, samorządowców czy aktywnych wnioskodawców.

Wykład przeprowadzony przez Agnieszkę Ładę 21 kwietnia 2021r. był trzecim spotkaniem online na pograniczu. Agnieszka Łada jest wicedyrektorem Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, a także współautorką kolejnej edycji Barometru Polska-Niemcy. I to właśnie spojrzenie na relacje polsko-niemieckie z perspektywy ostatnich dwudziestu lat było tematem wykładu. 

Agnieszka Łada otworzyła spotkanie przypominając ważne wydarzenia w naszej najnowszej historii. W 2021r. świętować będziemy 30. rocznicę podpisania Traktatu między RP i RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, 30. rocznicę utworzenia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a także kolejną rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (przy dużej pomocy Niemiec). Prelegentka zaapelowała do uczestników konferencji, by głośno mówić o pozytywnych wydarzeniach w relacjach polsko-niemieckich,  gdyż jak wskazują badania, wiedza statystycznego Polaka i Niemca o tych faktach jest niewielka.  

Agnieszka Łada spojrzała na Polaków i Niemców „przez granicę” pokazując w aspekcie historycznym dokonujące się zmiany we wzajemnym postrzeganiu.
Badania wykazały, ze duży wpływ na wzajemny stosunek Polaków do Niemców oraz ich opinie o sobie mają własne doświadczenia z pobytu w kraju sąsiada oraz osobisty kontakt. Gdy badanym zadano ogólne pytanie o ich stosunek do grupy narodowej polskiej lub niemieckiej odpowiedzi były mniej optymistyczne,  wniż w pytaniach dotyczących konkretnych sytuacji życiowych: mieszkania w jednym bloku, współpracy zawodowej czy małżeństwa. I tu nasuwa się budujące przekonanie: wyjeżdżając do obcego kraju, poznając osobiście  jego mieszkańców mamy szansę poznać się wzajemnie, zrozumieć i wyrobić sobie własną opinię. Tym samym nie ulegać wpływom mediów i nie powielać stereotypów.  
Barometr Polska-Niemcy analizuje wieloaspektowe postrzeganie siebie przez Polaków i Niemców: bada ich wzajemną sympatię i niechęć, wiedzę o sobie, pokazuje obszary współpracy ważne dla obu grup narodowych. Jego wynik jest bardzo interesujący. Okazuje się, że dla Polaków w ich relacjach sąsiedzkich ciągle ważna jest historia. Polacy wyrażają przekonanie, że opinia międzynarodowa nie posiada wystarczającej wiedzy o krzywdach Polaków w czasie II wojny światowej. Niemcy uważają z kolei, że sprawy historyczne zostały już rozwiązane i należy koncentrować się na teraźniejszości i przyszłości. Interesujące było także wskazanie przez respondentów obu grup ważnych obszarów współpracy. Dla Polaków w 2020r. najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, wspólna walka z terroryzmem, czy współpraca w ramach NATO, dla Niemców natomiast współpraca na rzecz polepszenia klimatu, ekologii czy rozwoju gospodarki. Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie https://www.barometr-polska-niemcy.pl/ .
 
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z seminarium, klikając w link.
 
Projekt Transcoding Pomerania jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg VA.  
 
 
 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl