Wymiana młodzieży – demokratycznie!

Seminarium projektowo-metodyczne dla multiplikatorów wymiany w oparciu o metodę edukacji demokratycznej Betzavta-Miteinander.
 

Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V. we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania organizuje seminarium dla multiplikatorów zaangażowanych w wymianę młodzieży, które odbędzie się od 30 czerwca do 3 lipca 2016 roku w Bad Bevensen.


Podstawą metodyczną seminarium jest program treningu demokratycznego Betzavta-Miteinander. Jej podstawę stanowią ćwiczenia, w których istotne jest doświadczanie procesów partycypacyjnych i refleksja nad własną postawą i dokonywanymi wyborami. Dzięki takiemu podejściu uczestnicy mają możliwość odniesienia niejednokrotnie abstrakcyjnego pojęcia demokracji do sytuacji codziennych, takich jak wyrażanie opinii, podejmowanie decyzji, relacje większość-mniejszość czy rozwiązywanie konfliktów. 

Uzupełnieniem programu są metody integracyjne do wykorzystania podczas spotkań młodzieży, a także wykłady.

 

Więcej informacji o spotkaniu, szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w materiałach do pobrania.