Wyniki 4. posiedzenia Komitetu Monitorującego

W dniach 18-19 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego, podczas którego dokonano wyboru siedmiu projektów do dofinansowania z naszego Programu Współpracy w ramach IV osi priorytetowej (Współpraca transgraniczna).

Komitet Monitorujący zatwierdził łącznie do 10,4 mln. EUR środków z EFRR na realizację następujących projektów:

 • Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu V A.
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 4,12 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Innowacyjny polsko-niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków.
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 2,89 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli.
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 0,74 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgia.
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 1,99 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja i intensyfikacja polsko – niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 – 2019.
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 87.465 EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 463.003 EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej.
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 112.285 EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.

W ocenie Komitetu Monitorującego wybrane do dofinansowania projekty w istotny sposób wspierają intensyfikację współpracy instytucji w obszarze wsparcia, jak również przyczyniają się do lepszego zrozumienia i poszerzenia wiedzy o sąsiedzie. Wybrane projekty wspierają także długofalową współpracę na różnych poziomach działań transgranicznych.

Wnioskodawców, których projekty nie zostały wybrane przez Komitet Monitorujący, pracownicy Wspólnego Sekretariatu zapraszają do ponownego ubiegania się o dofinansowanie w kolejnych naborach. W celu złożenia wniosku w przyszłości oferujemy wsparcie naszych pracowników we Wspólnym Sekretariacie.

Ponadto Komitet Monitorujący podjął uchwałę o zmianach w zatwierdzonych dokumentach oraz ustalił następne terminy naborów projektów i posiedzeń KM. Terminy te znajdą Państwo w kalendarzu na stronie internetowej www.interreg5a.info


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl