Wyniki 5-go posiedzenia Komitetu Monitorującego w Löcknitz

W dniu 23. maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego, podczas którego dokonano wyboru trzech projektów do dofinansowania z Programu Współpracy Interreg V A w ramach III osi priorytetowej (Edukacja).

Komitet Monitorujący zatwierdził łącznie do 6,6 mln. EUR środków z EFRR na realizację następujących projektów:

 • Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 2,2 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Zdrowe dzieci w zdrowych gminach
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 1,1 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 3,3 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.

Ponadto Komitet Monitorujący podjął uchwałę dotyczącą planowanego na 9.10-18.12.2017 naboru wniosków w ramach osi priorytetowej "Edukacja". Wówczas będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów edukacyjnych wraz z inwestycjami budowlanymi. Budżet z EFRR w tym naborze został podwyższony do 6,7 mln. EUR.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl