Wyniki posiedzenia Komitetu Monitorującego z dnia 20-21.02.2018

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniach 20 i 21.02.2018 roku wybranych zostało do wsparcia łącznie siedem projektów z osi priorytetowej IV (Współpraca Transgraniczna) oraz jeden projekt z osi priorytetowej I (Natura i Kultura).

Komitet Monitorujący zatwierdził łącznie do 8,065 mln. EUR środków z EFRR na realizację następujących projektów:

  • Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (Akronim: REGE) Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 0,648 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 0,254 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 2,105 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 0,317 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 2,291 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 0,426 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 0,998 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
  • Poprawa siedlisk rzecznych poprzez zmniejszenie eutrofizacji i zwiększenie drożności rzek dla gatunków migrujących jako warunku lepszego stanu wód śródlądowych, dopływów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego (ImproRivHab_PLDE) Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR) maks. 1,025 mln. EUR – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl