XXV posiedzenie Forum Polskich Regionów Granicznych

W dniu 20 września 2018 odbyło się XXV posiedzenie Forum Polskich Regionów Granicznych, które poprzedziło swymi obradami uroczysty Jubileusz Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
Tegoroczne spotkanie miało miejsce w Zielonej Górze, któremu przewodniczył prezes Czesław Fiedorowicz.
Było to kolejne spotkanie przedstawicieli euroregionów  pracujących na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej na wszystkich polskich granicach. Podczas intensywnych obrad zostały przedstawione bieżące sprawy poszczególnych euroregionów oraz stan wdrażania Funduszu Małych Projektów na różnych granicach. Jednym z najbardziej istotnych zagadnień była dyskusja nad systemem wdrażania Funduszy Małych Projektów w kolejnej perspektywie finansowej.  Podczas spotkania omawiano nowe projekty Rozporządzeń PE i Rady UE oraz wprowadzono propozycje zmian do niniejszych rozporządzeń.


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl