XXVII Forum Polskich Regionów Granicznych, Racibórz 1-2.10.2020r.

Spotkanie przedstawicieli Polskich Regionów Granicznych odbyło się w dniach 1-2 października 2020r. w Raciborzu. Gospodarzem spotkania był Euroregion Silesia, który zaprosił do udziału w konferencji nie tylko partnerów z 15 polskich euroregionów ale także swoich czeskich partnerów tworzących Euroregion Silesia. Okazało się bowiem, że w Czechach nie funkcjonują żadne formalne lub nieformalne gremia, w których stowarzyszenia tworzące regiony graniczne mogłyby się spotykać, wymieniać doświadczenia czy informować o wdrażanych programach unijnych. Spotkanie w Raciborzu miało być dla nich przykładem "dobrej praktyki". Atmosfera spotkania była bardzo przyjazna a komunikacja polskich i czeskich pracowników Euroregionu Silesia - wzorcowa. Każdy z partnerów mówił w swoim języku narodowym i obie strony doskonale się rozumiały, naturalnie bez pomocy tłumacza. Tej otwartości i komunikatywności zazdrościmy  naszym gospodarzom.

Historia spotkań przedstawicieli polskich euroregionów sięga 1995 roku i pierwszego forum zorganizowanego w Szczecinie w Euroregionie Pomerania. Pokazuje, że pogranicze polsko-niemieckie różni się od pogranicza np. polsko-czeskiego czy polsko-białoruskiego stąd potrzeba spotkań, wymiany informacji i dzielenia się wdrażanymi rozwiązaniami w finansowaniu spotkań mieszkańców pogranicza, czy reagowania na sytuacje kryzysowe.

 

Motywem przewodnim tegorocznego spotkania euroregionów był  transgraniczny produkt turystyczny "Silesianka" - czyli szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia. Gospodarze pochwalili się realizacją projektu, który zostanie zakończony w 2021r. Obecnie tworzy go 5 wież na polsko-czeskim pograniczu, ale już 34 gminy i stowarzyszenia Euroregionu Silesia zadeklarowały swoją chęć do włączenia się  w projekt "Silesianka". Study Tour rozpoczęliśmy od wizyty w raciborskim  Arboretum Bramy Morawskiej. Znajduje się tam platforma widokowa z widokiem na Zaczarowany Ogród sfinansowana z projektu unijnego. Kolejną wieżę i platformę podziwialiśmy w Pogrzebieniu w gminie Kornowac. Z kolei gmina Krzyżanowice jest właścicielem ruin pałacu w Tworkach. W jednej z wież zbudowano platformę widokową, która znalazła się na szlaku "Silesianki" i cieszy się zainteresowaniem zwiedzających.  Niedaleko przejścia granicznego w Chałupkach znajduje się czwarta ze szlaku wieża widokowa zna Graniczne Meandry Odry sfinansowana z programu Interreg. Aby zobaczyć ostatnią wieżę "Bolt Tower" pojechaliśmy do czeskiej Ostravy-Vitkovice. Są to poprzemysłowe tereny byłych kopalń i zakładów, służących kiedyś do produkcji surówki hutniczej. Szklana wieża widokowa zbudowana na wielkim piecu hutniczym wznosi się na wysokość około osiemdziesięciu metrów i daje możliwość podziwiania Ostravy a na horyzoncie Beskidów. Dziś Vitkovice wpisane są na listę Narodowych Zabytków Kultury Czeskiej i jest dzisiaj drugą po Pradze atrakcją turystyczną w Czechach. Odbywają się tu liczne festiwale, koncerty i konferencje. To szczególne miejsce odwiedza rocznie półtora miliona turystów.

 

 

 

Drugi dzień Forum miał charakter konferencyjny. Przedstawiciele euroregionów wymieniali się informacjami na temat współpracy transgranicznej na poszczególnych granicach. Rozmawiali także na temat stanu przygotowań do nowego okresu programowania 2021-2027 oraz  wpływu pandemii na współpracę transgraniczną.

 

 

 

Kolejne Forum Regionów Granicznych zorganizowane zostanie za rok w Elblągu w Euroregionie Bałtyk.

 

 

Forum zostało sfinansowane ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach projektu "Promocja drogą do rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia".


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl