Zapowiedź drugiego naboru projektów w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Drugi nabór projektów w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, podobnie jak pierwszy, będzie dwuetapowy.
Pierwszy - otwarty etap naboru, w którym należy złożyć koncepcję projektu (concept note) będzie trwać od 1 marca do 1 czerwca br.

Autorzy najlepszych propozycji projektowych zaproszeni zostaną do drugiego etapu naboru, w którym składane będą pełne wnioski projektowe.
Szczegółowe zasady drugiego naboru czekają na decyzję Komitetu Monitorującego i zostaną udostępnione natychmiast po zatwierdzeniu.

Już teraz trwa rejestracja na seminarium informacyjne połączone z możliwością konsultowania pomysłów na projekt z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu.
Spotkanie to odbędzie się w Rydze 16-17 marca br. Rejestracja on-line dostępna jest na głównej stronie Programu.

 

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl