Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu „Koncepcji Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

Euroregion Pomerania we współpracy z Biurem „INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner“ z Poczdamu w 2019 r. po intensywnym i zrealizowanym z Państwa udziałem cyklu warsztatów z uczestnictwem wiodących aktorów współpracy transgranicznej wypracował projekt „Koncepcji Rozwoju i Działania na lata 2021-2030”.

Dokument ten zawiera opis kluczowych działań w czterech obszarach działania: ”Poprawa transgranicznych połączeń komunikacyjnych”, „Wsparcie dla innowacyjnego i zielonego rozwoju gospodarczego”, „Wzmocnienie wspólnej egzystencji obywateli z Polski i Niemiec, wspólnej tożsamości i transgranicznej oferty w zakresie informacji i usług użyteczności publicznych” jak również „Wspólna troska o zachowanie naturalnych podstaw dla życia”.

W okresie od 3 lutego 2020 do 27 marca 2020 r. wymienione powyżej Biuro będzie prowadzić konsultacje co do projektu Koncepcji Rozwoju i Działania. W tym czasie będziecie Państwo mieli możliwość przekazania swoich wskazówek, propozycji uzupełnienia i sugestii pod adresem https://surveys.iu-info.de/231449?lang=pl. Na tej stronie będzie również możliwość zapoznania się z projektem „Koncepcji Rozwoju i Działania” i pobrania dokumentu.

Państwa wskazówki i sugestie będą wnikliwie badane i niewątpliwie będą miały wpływ na ostateczną wersję „Koncepcji Rozwoju i Działania”, która ma być zaprezentowana publicznie jesienią 2020 r.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.


Andrea Gronwald
Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V.Geschäftsführerin

Paweł Bartnik
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl