Zaproszenie na Polsko-niemiecką wymianę doświadczeń „Dobre praktyki w zarządzaniu marinami i portami jachtowymi”_Kröslin, Wolgast, Krummin, 2 kwietnia 2019 r.

 Szanowni Państwo,

 serdecznie zapraszamy na polsko-niemiecką wymianę doświadczeń poświęconą tematyce zarządzania marinami i portami jachtowymi. Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” dofinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń:

„Dobre praktyki w zarządzaniu marinami i portami jachtowymi”

 Czas:

2 kwietnia 2019 r.

07.00 – 19.00 (w tym przerwa kawowa i obiadowa) 

Miejsce:

Niemcy – teren Meklemburgii-Pomorza Przedniego: Kröslin, Wolgast, Krummin 

Adresaci wydarzenia:  

przedsiębiorcy z sektora MŚP, osoby odpowiedzialne za zarządzanie i funkcjonowanie marin i portów jachtowych oraz zainteresowani obywatele

Koszt:

Wydarzenia bezpłatne

 Dla uczestników:

- solidna porcja wiedzy praktycznej,

- bezpłatny przejazd i poczęstunek,

- możliwość nawiązania kontaktów w branży żeglarskiej i jachtowej,

- wymiana doświadczeń z uczestnikami.

 Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail:  cud.szczecin@um.szczecin.pl do dnia 19.03.2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w wydarzeniu możliwy jest tylko po otrzymaniu mailowego potwierdzenia.

Zaproszenie wraz z programem i kartą zgłoszeniową.

 

Proszę również o przekazanie zaproszenia wszystkim potencjalnym zainteresowanym.

W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Pozdrawiam serdecznie / Mit freundlichen Grüßen

Anna Szlesińska

 

Urząd Miasta Szczecin/ Stadtverwaltung Szczecin

Biuro Prezydenta Miasta/  Büro des Stadtpräsidenten

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie POMERANIA/ Service- und BeratungsCentrum der Euroregion POMERANIA

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +48 91 424 52 31

fax. +48 91 424 51 20

aszlesin@um.szczecin.pl

cud.szczecin@um.szczecin.pl

 

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl
Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin - Urzędu Miasta Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”. 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl