Zaproszenie na seminarium „Czas pracy kierowców”

 Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone tematyce prawa pracy – czas pracy kierowców. Seminarium organizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” dofinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

Seminarium: „Czas pracy kierowców”

Termin: 24 stycznia 2019 r.

Miejsce seminariumRegionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie

Czas trwania: 09.00 – 15.00 (w tym przerwa kawowa i obiadowa)

Adresaci seminarium:  przedsiębiorcy z sektora MŚP, osoby odpowiedzialne za obsługę i administrację kadrowo-płacową w firmie, osoby zajmujących się zarządzaniem personelem oraz zainteresowani obywatele

Koszt: szkolenie bezpłatne

Dla uczestników:

- materiały szkoleniowe,

- zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium,

- bufet kawowy i lunch.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail:  cud.szczecin@um.szczecin.pl do dnia 21.01.2019 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie wraz z programem i kartą zgłoszeniową przesyłamy w załączeniu.

W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Pozdrawiam serdecznie / Mit freundlichen Grüßen

Anna Szlesińska

 

Urząd Miasta Szczecin/ Stadtverwaltung Szczecin

Biuro Prezydenta Miasta/  Büro des Stadtpräsidenten

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie POMERANIA/ Service- und BeratungsCentrum der Euroregion POMERANIA

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +48 91 424 52 31

fax. +48 91 424 51 20

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl