Zaproszenie na seminarium „Czas pracy kierowców”, 09.03.2015 r., Szczecin

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne z serii trzech seminariów poświęconych tematyce prawa pracy. Seminarium organizowane jest przez Urząd Miasta Szczecin w ramach projektu pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA“ i odbędzie się 9 marca 2015 r. w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie.

 

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników działów kadr i płac, osób organizujących, planujących i rozliczających pracę kierowców, kadry kierowniczej, kierowców.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony imiennym zaświadczeniem.
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej (pdf, word) i przesłanie jej na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl lub faxem na nr: 091 424 51 20 do dnia 4 marca 2015 r.

Szczegółowych informacji dotyczących seminarium udzielają pracownicy Biura Prezydenta Miasta Anna Szlesińska i Natalia Woronowicz e-mail: cud.szczecin@um.szczecin.pl, nr tel. 091 435 11 17, 091 424 53 60.

 Zaproszenie i program.

Z poważaniem

Anna Szlesińska

 

Biuro Prezydenta Miasta

Büro des Stadtpräsidenten

Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania

Service-und BeratungsCentrum der Euroregion Pomerania

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel.
+48 91 424 53 60, fax +48 91 424 51 20

aszlesin@um.szczecin.pl cud.szczecin@um.szczecin.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR

Kofinanziert durch EU-Mitteln aus EFRE

 

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl