Zaproszenie na seminarium „Dotacje i dofinansowanie unijne dla firm w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”, 30.06.2015 r., Szczecin

Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium przygotowane dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw na temat finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej w perspektywie unijnej na lata 2014-2020.  Seminarium organizowane jest przez Urząd Miasta Szczecin w ramach projektu pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA“ i odbędzie się 30 czerwca 2015 r. w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie. 

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli przedsiębiorstw pragnących rozwinąć dotychczas prowadzoną działalność gospodarczą z pomocą funduszy europejskich oferowanych małym i średnim przedsiebiorcom.

W załączniku przesyłamy zaproszenie, program seminarium oraz kartę zgłoszeniową.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl lub faxem na nr: 091 424 51 20 do dnia 26 czerwca 2015 r.
Szczegółowych informacji dotyczących seminarium udzielają pracownicy Biura Prezydenta Miasta Anna Szlesińska i Natalia Woronowicz e-mail: cud.szczecin@um.szczecin.pl, nr tel. 091 424 53 60, 091 435 11 17.
 
W załączeniu Zaproszenie, Program seminarium i Karta zgłoszeniowa (word, pdf)
 
Z poważaniem
 
Anna Szlesińska
 
Biuro Prezydenta Miasta
Büro des Stadtpräsidenten
Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania
Service-und BeratungsCentrum der Euroregion Pomerania
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel.
+48 91 424 53 60, fax +48 91 424 51 20
 
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR
Kofinanziert durch EU-Mitteln aus EFRE
 
poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl