Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi dostępu do publicznej sieci telefonicznej z dnia 22.05.2020

Szanowni Państwo, 

w związku z unieważnieniem przedmiotowego postępowania zapraszamy do składania nowych ofert, w którym to to został min. dostosowany sposób oceny ofert w ramach kryteriów oceny ofert, w przypadku wskazania przez Wykonawcę ceny 0,00 zł. 

Zapraszamy!

 Szanowni Państwo,

 w dniu 22.05.2020 wpłynęło pytanie dotyczące zamieszczonego zapytania ofertowego. Jego dokladną treść wraz z odpowiedzzią publikujemy w poniższym załączniku.

 

Szanowni Państwo!

W dniu 25.05.2020 wpłynęło kolejne pytanie dotyczące w/w zapytania ofertowego. Jego treść wraz z odpowiedzią publikujemy poniżej.

 

Szanowni Państwo,

w załaczeniu przesyłamy odpowiedż na pytanie z dnia 26.05.2020. Prosimy o zpoznanie się.

 

 

Szanowni Państwo,

w załaczeniu przesyłamy odpowiedż na pytanie z dnia 27.05.2020. Prosimy o zpoznanie się.poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl