ZAPYTANIE OFERTOWE na ewaluację wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu osi priorytetowej „Współpraca transgraniczna” Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Rzeczpospolita Polska

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do składania ofert na ewaluację wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu osi priorytetowej „Współpraca transgraniczna” Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Rzeczpospolita Polska.

Oferty należy złożyć do 06.03.2020 roku do godz.12.00.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Szanowni Państwo,

 w dniu 04.03.2020 wpłynęło zapytanie od uczestnika postępowania. Jego treść wraz odpowiedzia zanjduje się w ponizszym załaczniku.poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl