Zapytanie Ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu w biurze przy ulicy Podgórnej 62/U1, 70-205 Szczecin dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (do 14.09.2022, 12:00) / UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA

 Szanowni Państwo, 

zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi dostępu do Internetu w biurze przy ulicy Podgórnej 62/U1, 70-205 Szczecin dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

 Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2022 r. do godz. 12:00:

·     - w formie elektronicznej, tzn. przesyłając skan oferty na adres e-mail: biuro@pomerania.org.pl z dopiskiem „Oferta na świadczenie usługi dostępu do internetu”

·     - bezpośrednio poprzez portal Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

-      Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, której dochowuje się poprzez osobiste złożenie oferty w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, adres: Al. Wojska Polskiego 184 c/ 15, 71 – 256 Szczecin, albo przesłanie listu poleconego. W przypadku przesłania oferty pocztą, datą złożenia oświadczenia woli jest data doręczenia oferty Zamawiającemu na wskazany w zdaniu poprzednim adres.

 

 

Zapytanie_ofertowe_na_swiadczenie_uslugi_dostepu_do_internetu_(6,16_mb_pdf)

Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy_(120_kb_doc)

 

 

Szanowni Państwo,

zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dostępu do Internetu w biurze przy ulicy Podgórnej 62/U1, 70-205 w Szczecinie dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Informacja o unieważnieniu_(pdf_199_kb)

 

poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl