Zapytanie ofertowe na zamówienie prowadzone pn. Świadczenie usługi dostępu do publicznej sieci telefonicznej na lata 2020-2022

Szanowni Państwo,

zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi dostępu do telefoni stacjonarnej.

Cała treść zapytania wraz z formularzem znajduje się poniżej.

Oferty należy złożyc w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2020 do godz. 12.00.

 poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl