Zarząd SERG obradował w Szczecinie

W dniu 12.07 br. w salach Galerii Gotyckiej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, obradował zarząd Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG), którego członkiem jest Euroregion Pomerania.

SERG zrzesza europejskie regiony graniczne i transgraniczne (euroregiony), stanowiąc ich reprezentację wobec m.in. innych organizacji międzynarodowych czy struktur Unii Europejskiej. Jego członkowie pochodzą zarówno z wewnętrznych jak i zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Zwyczajowo zarząd obraduje w krajach, z którego pochodzą członkowie. W Szczecinie gościło blisko 40 osób z całej Europy.

Dzień wcześniej przedstawiciele zarządu SERG: Frederic Siebenhaar z EUWT Pamina i Florence Jacquey z EUWT Großregion oraz Martin Guillermo Ramίrez, Sekretarz Generalny SERG, uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu zarządów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. 

Euroregion Pomerania jest członkiem SERG formalnie od roku 1996. Członków SERG gościliśmy już w latach ubiegłych. Podczas walnego zgromadzenia i Kongresu SERG w grudniu 1995 roku w Szczecinie, uchwalono najważniejszy programowy dokument SERG "Europejską Kartę Regionów Granicznych i Transgranicznych".

Współorganizatorem wizyty przedstawicieli SERG w Szczecinie był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Miasto Szczecin oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

 

 

 


poprzednia wersja strony

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania | ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin | tel. +48 91 486 07 38 | e-mail: biuro@pomerania.org.pl