Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Spotkanie grupy roboczej Interreg VI A

Nie zwalniając tempa i wspierając intensyfikacje współpracy transgranicznej informujemy, że 12.01.2022 odbyło się pierwsze niemiecko-polskie spotkanie nowo ukonstytuowanej grupy roboczej ds. Funduszu Małych Projektów. 

Odnosząc się do Programu Współpracy Interreg VIA A Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg /Polska 2021-2027 należałoby dążyć do jak najszybszego uruchomienia Funduszy Małych Projektów jako ważnych elementów Programu służących wspieraniu współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów we wszystkich obszarach życia społecznego na pograniczu polsko-niemieckim. Stąd inicjatywa grupy roboczej powołanej specjalnie do tego ważnego zadania.  Na spotkaniu zostało omówionych wiele ważnych kwestii ? m.in. ustalono terminarz spotkań grupy, procedurę prac nad wytycznymi do projektu. Działamy razem starając się jak najbardziej uprościć naszym przyszłym beneficjentom procedurę  obejmującą szczegóły wyboru i wsparcia małych projektów przy chociażby składaniu wniosków czy  wypełnianiu wymaganych załączników. Pracujemy w priorytecie 3 w celu szczegółowym 4.6 Kultura i zrównoważona turystyka? oraz w priorytecie 4 w celu szczegółowym 6.3 ?Wzmocnienie zaufania?.

Będziemy Państwa informować o kolejnych etapach przygotowań do otwarcia naboru dla FMP Interreg VI A.

Informacje na temat Programu Interreg VI A:
Strona główna ? Interreg VI A MV/BB/PL (interreg6a.net)

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.