Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Ważne informacje dot. rozliczania dotacji dla pośredników językowych z PNWM

Szanowni Państwo,

przypominamy, aby umożliwić rozliczanie zgodnie z polskim prawem dotacji do pośrednictwa językowego i /lub ryczałtu organizacyjno-technicznego (przy projektach online) wnioskodawcy mają trzy możliwości:

  1. faktura/rachunek (jeżeli prowadzi działalność gospodarczą) LUB
  2. umowa zlecenie wraz z rachunkiem do niego i potwierdzeniem otrzymania wynagrodzenia LUB
  3. oświadczenie o prowadzeniu działalności nierejestrowej wraz z rachunkiem (wszystkie dokumenty w załączeniu)

Tylko na podstawie jednego z tych trzech dokumentów możecie Państwo rozliczyć ww. ryczałty na tłumaczenie z dotacji PNWM.

Jeśli nie ma w placówce możliwości podpisania dodatkowej umowy z pracownikiem, wówczas pozostaje możliwość nr 3, która jest zgodna z obowiązującym prawem podatkowym.

Jeżeli zatem nie możecie Państwo skorzystać z pkt. 1 i pkt, 2, prosimy o korzystanie z możliwości w pkt. 3. Dodatkowo informujemy, że macie Państwo obowiązek sami poinformować się w swoim US, czy możecie skorzystać z tej opcji, czy nie.

Poniżej dokumenty potrzebne do rozliczenia oraz link do limitu przychodu w 2023 roku.

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00115

Cytat:

Możesz prowadzić działalność nierejestrową:

  • jeżeli miesięczne przychody z twojej działalności nie przekroczą 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, czyli w 2023 roku:
    • od 1 stycznia do 30 czerwca, w żadnym miesiącu nie przekroczą 1745 zł
    • od 1 lipca do 31 grudnia, w żadnym miesiącu nie przekroczą 1800 zł

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.