Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Zatwierdzono Wytyczne dla Funduszu Małych Projektów Interreg VI A!

Logo FMP Interreg VIA

Po prawie sześciu miesiącach intensywnych prac przygotowawczych i ścisłej współpracy z Instytucją Zarządzającą i Partnerami Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027, przekazujemy Państwu wytyczne i dokumenty aplikacyjne Funduszu Małych Projektów.

Jak już Państwo wiecie, w tym okresie pojawią się znaczące zmiany w realizacji Funduszu Małych Projektów.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania będzie odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków w ramach Celu szczegółowego 4.6 „Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych” zarówno od polskich, jak i niemieckich beneficjentów z obszaru wsparcia.

Natomiast Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. będzie odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków w ramach Celu szczegółowego Interreg 6.3 „Wzmocnienie zaufania” zarówno od niemieckich, jak i polskich beneficjentów.

Dla obu projektów obowiązują te same wytyczne i formularz wniosku. Pracownicy obu biur będą Państwu doradzać przy pisaniu wniosków zarówno w CS 4.6 jak i 6.3.

W zakładce „złóż wniosek” znajdziecie Państwo niezbędne dokumenty do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jeśli nie mają Państwo jeszcze partnera do projektu, mogą Państwo skontaktować się z nami w tej sprawie.

Wkrótce poinformujemy także o planowanych szkoleniach.

Po zapoznaniu się z dokumentami, zapraszamy do konsultacji pomysłów na Państwa projekty.

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.