Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, wybrany przez XXIII Zebranie Delegatów SGPEP 

w dniu 17 kwietnia 2019 roku


Kadencja 2019-2024

Prezes Stowarzyszenia

Krzysztof Soska – Szczecin


Wiceprezes Stowarzyszenia

Tomasz Czuczak – Sekretarz Miasta Koszalin


Skarbnik Stowarzyszenia

Piotr Pawlik – Burmistrz Mirosławca


Członkowie:

Bazyli Baran – Radny Miasta Szczecin

Mirosław Kluk – Burmistrz Pełczyc

Anna Mieczkowska – Prezydent Miasta Kołobrzeg

Grzegorz Kulbicki – Burmistrz Dębna

Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki

Janusz Żmurkiewicz – Prezydent Miasta Świnoujście