Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług tłumaczeń z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski na potrzeby Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach projektu Fundusz Małych Projektów Interreg VIA.

Oferty należy złożyć do 26.01.2023 r., do godziny 12:00 drogą mailową na adres biuro@pomerania.org.pl lub osobiście w biurze SGPEP.

Poniżej znajdują się potrzebne załączniki:

Zapytanie_ofertowe (pdf_3,58 mb)

Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy (doc_133 kb)

Załącznik_nr_2_Wzór_umowy (pdf_332 kb)

Załącznik_nr_3_Wykaz_osób (doc_117 kb)

Szanowni Państwo!

 
Poniżej załączamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na świadczenie usług tłumaczeń z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski na potrzeby Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach projektu Fundusz Małych Projektów Interreg VIA.
 
 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Zamawiający) w ramach realizacji projektu „The one and only Pomerania – analiza na rzecz transgranicznego rozwoju w Euroregionie Pomerania”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027 zaprasza do przesyłania ofert na potrzeby szacowania wartości zamówienia w zakresie Opracowania analizy prawnej stanowiącej podstawę do złożenia wniosku o rejestrację EUWT we właściwym rejestrze. Oferty prosimy wypełnić na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia i przesłać do biura SGPEP mailem na adres biuro@pomerania.org.pl do dnia 19 marca 2024.

szacowanie-wartosci-zamowienia_analiza-prawna_warsztaty.doc

 

Opracowanie analizy prawnej stanowiącej podstawę do złożenia wniosku o rejestrację EUWT we właściwym rejestrze – ogłoszenie. 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Zamawiający) w ramach realizacji projektu „The one and only Pomerania – analiza na rzecz transgranicznego rozwoju w Euroregionie Pomerania”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027 zaprasza do składania ofert na Opracowanie analizy prawnej stanowiącej podstawę do złożenia wniosku o rejestrację EUWT we właściwym rejestrze.  

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c0b3732d-fbcc-11ee-b81b-aebd110f5279