Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspiera spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. PNWM  ułatwia nawiązywanie kontaktów między młodzieżą polską i niemiecką, a także dofinansowuje spotkania młodzieżowe. Opiekunom i liderom grup przekazuje wiedzę merytoryczną i udostępnia publikacje i ciekawe materiały.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania uzyskało w 1996 roku uprawnienia Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży do koordynowania współpracy w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

uczestnicy polsko-niemieckiego projektu teatralnego

Kontakt tel. kom. 792 789 233

Iwona Kowalczyk – Kierownik zespołu ds. PNWM

iwona.kowalczyk@pomerania.org.pl

pnwm@pomerania.org.pl

+48 91 486 08 05

 

Monika Działoszewska-Gizicka

m.dzialoszewska-gizicka@pomerania.org.pl

pnwm@pomerania.org.pl

+48 91 434 78 38