Prezydent polskiej części Euroregionu Pomerania

Krzysztof Soska, były wiceprezydent Miasta Szczecin


Prezydent niemieckiej części Euroregionu Pomerania

Michael Sack, starosta powiatu Vorpommern-Greifswald


Sekretarz Euroregionu Pomerania

Paweł Bartnik, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Sekretariat Euroregionu jest wspólny dla polskiej i niemieckiej części i mieści się w Szczecinie przy Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Prezydenci Euroregionu Krzysztof Soska i Michael Sack