Fundusz Małych Projektów

Zatwierdzono kolejne projekty FMP

W dniu 31.01.2024 r. w Szczecinie odbyło się 6. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) Funduszów Małych Projektów dla Celów Szczegółowych 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”

Czytaj więcej »
Sieć Informacyjno-Doradcza

Współpraca SID z innymi organizacjami

Dnia 16.01.2024r. odbyło się spotkanie polsko-niemieckich podmiotów w Ogrodach Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. Rozmawiano na temat współpracy Izby Przemysłowo-Handlowej

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Fundusze dla kultury

Na zaproszenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin w dniu 11 stycznia oraz 8 lutego br. odbyły się szkolenia dla instytucji kultury ze Szczecina. Podczas szkolenia

Czytaj więcej »
Fundusz Małych Projektów

Aktualizacja wytycznych FMP

Wraz za zmianami wprowadzonymi w dniu 8.11.2023 do Podręcznika Programu Interreg VI A, Zarządzający FMP wprowadzili zmiany do Wytycznych dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów. Aktualne

Czytaj więcej »