zdjęcie ze szkolenia realizowanego przez Sieć Informacyjno-Doradczą
Sieć Informacyjno-Doradcza

Szkolenie warsztatowe z MS Office

W dniu 5. marca 2024 odbyło się szkolenie warsztatowe dotyczące pakietu MS Office i jego podstawowych aplikacji: Word, Excel i PowerPoint. Szkolenie było bardzo intensywne.

Czytaj więcej »
Sieć Informacyjno-Doradcza

Współpraca SID z innymi organizacjami

Dnia 16.01.2024r. odbyło się spotkanie polsko-niemieckich podmiotów w Ogrodach Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. Rozmawiano na temat współpracy Izby Przemysłowo-Handlowej

Czytaj więcej »

Nasze usługi

Pliki do pobrania

Kalendarium

Sieć Informacyjno-Doradcza jest kontynuacją dwóch projektów, w ramach których funkcjonowały Centra Usługowo-Doradcze oraz Punkty Kontaktowo-Doradcze po stronie polskiej i niemieckiej. Sieć Informacyjno-Doradcza jest projektem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Współpracy Interreg VIA Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027.

W ramach projektu funkcjonuje sieć współpracy polsko-niemieckiej, dzięki której pokonywane są przeszkody, wynikające z różnych systemów prawnych po obu stronach granicy, z różnic społecznych, gospodarczych oraz językowych.

W realizację projektu zaangażowanych jest sześciu partnerów: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Miasto Koszalin, Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej Przelewice, Związek Komunalny Europaregion Pomerania (Partner Wiodący), STIC Spółka Aktywizacji Gospodarczej powiatu Märkisch-Oderland.

Celem projektu jest rozszerzenie współpracy gospodarczej poprzez generowanie impulsów do nawiązywania kontaktów biznesowych i promowanie rozwoju gospodarczego regionu przygranicznego. W ramach projektu zapewnione jest bieżące doradztwo mieszkańcom pogranicza na temat spraw życia codziennego. Partnerzy projektu dążą do integracji polsko-niemieckiej społeczności poprzez likwidowanie barier mentalnych, kulturowych i językowych.

Sieć Informacyjno-Doradcza wspiera w  działalności transgranicznej małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, instytucje, gminy, instytucje edukacyjne i osoby prywatne. Sieć posiada 9 biur kontaktowych – zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Świadczone usługi obejmują pośrednictwo w znalezieniu partnerów do  współpracy, inicjowanie projektów długoterminowej współpracy oraz wspieranie kontaktów służących rozwojowi gospodarczemu. Ponadto oferowana jest pomoc w znalezieniu informacji, pośrednictwo w kontaktach z doradcami oraz organizacja wydarzeń związanych z rozwojem gospodarczym regionu.

W ramach projektu funkcjonują następujące biura:

Doradztwo gospodarcze dla firm

SID Szczecin

tel. +48 91 35 99 113
tel. +48 91 35 99 111

julia.lesniewska@pomerania.org.pl

katarzyna.wnuk@pomerania.org.pl

 

SID Świnoujście

tel. +48 727 794 930
tel. +48 737 198 799

krowinska@um.swinoujscie.pl

rknec@um.swinoujscie.pl

 

SID Koszalin

tel. +48 94 348 39 18

tel. +48 663 646 466

slawomir.biskupski@um.koszalin.pl

agnieszka.majewska@um.koszalin.pl

 

SID Przelewice

+48 91 564 30 80

a.wancerz@ogrodprzelewice.pl

k.karbowiak@ogrodprzelewice.pl

 

IBN Schwedt/Oder

tel. +49 333 25 389 25
tel. +49 333 25 389 26

sbc.barnim.uckermark@pomerania.net

 

IBN Greifswald

tel. +49 383 45 505 93

sbc.greifswald@pomerania.net

 

IBN Neubrandenburg

tel. +49 395 35 119 38
tel. +49 395 35 119 43

sbc.neubrandenburg@pomerania.net

 

IBN Strausberg

tel. +49 334 13 353 721
tel. +49 334 13 353 722

a.henschel@stic.de

c.barnetz@stic.de

Doradztwo dla mieszkańców

SID Szczecin

tel. +48 91 35 99 112

patrycja.jeziorowska@pomerania.org.pl

 

IBN Löcknitz

tel. +49 397 54 528 97

kontaktstelle@pomerania.net