Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

1. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego FMP Interreg VI A

W dniu 11.07.2023 w Löcknitz odbyło się konstytuujące posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego FMP Interreg VI A dla projektów FMP w CS 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” i 6.3 „Wzmocnienie zaufania”.

Podczas spotkania zatwierdzono regulamin Euroregionalnego Komitetu Sterującego. Członkowie EKS zapoznali się z zasadami funkcjonowania i wytycznymi dla Funduszy Małych Projektów w obecnym Programie.

Powołany skład EKS będzie opiniował do zatwierdzenia „małe projekty” zarówno te składane w biurze FMP w Szczecinie w CS 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka” jak i wnioski które będą składane w biurze w Löcknitz w ramach CS 6.3 „Wzmocnienie zaufania”.

Następne posiedzenie EKS zaplanowano na 30 sierpnia 2023 roku w Szczecinie.  

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.