Ułatwienia dostępu

Adres

ul. Podgórna 62/U1

70-205 Szczecin

NIP

852-23-27-365

Numer telefonu

+48 91 486 07 38

Wsparcie finansowe dla NGO z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspiera beneficjentów z sektora NGO w programach Interreg w tym w ramach Funduszu Małych Projektów.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dysponuje środkami na wsparcie finansowe na podstawie art. 202 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Ze względu na ograniczony budżet (ok. 7 mln EUR), wsparcie kierujemy do polskich beneficjentów z sektora NGO wszystkich programów Interreg i do polskich beneficjentów FMP w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę.

Istotą wsparcia finansowego jest przekazanie środków (w EUR) na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projektach Interreg, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). Udzielone wsparcie finansowe jest ustalane jako % w stosunku do kwoty zaplanowanego przez beneficjenta dofinansowania z EFRR w projekcie.

Wsparcie finansowe ma formę  zwrotną, tj. po uzyskaniu refundacji z EFRR w ramach projektu z programu Interreg, beneficjent zwraca pozyskane wsparcie. Wsparcie nie jest oprocentowane i stanowi pomoc de minimis.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym prosimy składać elektronicznie na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

wsparcie.Interreg@mfipr.gov.pl.

Decyduje kolejność złożonych wniosków!

Osoby do kontaktu:

Monika Knap, tel. (22) 273 80 28
Sylwia Łukasiak, tel. (22) 273 74 47

Materiały do pobrania ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Link TUTAJ  

źródło: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-dla-polskich-ngos—beneficjentow-interreg

Zapisz się do Newslettera

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Funduszu Małych Projektów Interreg VI A i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.